ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Παρουσία του Δημάρχου, κ. Θεόδ. Αμπατζόγλου, συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΣΒΑΠ και Δήμου Αμαρουσίου για την ανέγερση του Διαδημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων. Σκοπός της συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός των ενεργειών για την ταχεία δημοπράτηση του έργου από την Τ.Υ. του Δήμου Αμαρουσίου...

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, στο πλαίσιο των πολλών και άκρως απαραίτητων προγραμμάτων του, έχει εδώ και χρόνια εντάξει τη μέριμνα και τη φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα. Η δημιουργία του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων είναι ένα από τα πλέον σημαντικά έργα του Συνδέσμου,...

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 73.308,32€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΩΑΕ8ΟΕ87-4ΛΑ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ...

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 73.308,32€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). ΔιακήρυξηΜελέτηΤΕΥΔ pdfTEYD doc Η οικονομική προσφορά παραλαμβάνεται...

Με την οριστική απόκτηση του ακινήτου 16 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, άνοιξε ο δρόμος για την δημιουργία του Καταφυγίου αδέσποτων ζώων από τον Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η θετική αυτή εξέλιξη, τελεσφόρησε μετά από κοπιώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, δύο και πλέον χρόνων, αφού μετά και από...

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, που έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, έχοντας ευαισθητοποιηθεί στο ζήτημα της προστασίας και της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, βρίσκεται σε διαδικασία αγοράς οικοπέδου για τη δημιουργία Καταφυγίου...

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, εγκρίθηκε η αγορά του ακινήτου για την Ίδρυση Καταφυγίου, στην περιοχή των Μεσογείων, έκτασης 16 στρεμμάτων. Παράλληλα στην ίδια απόφαση, το Δ.Σ. εξέφρασε την πρόθεσή του, για την αρτιότερη λειτουργία του Διαδημοτικού Καταφυγίου, να συνεργασθεί...

Ένα μεγάλο βήμα έγινε για τη δημιουργία Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, για την αγορά ακινήτου, από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου. Το ακίνητο είναι συνολικής έκτασης 16 στρεμμάτων, βρίσκεται στην περιοχή των Μεσογείων και έχει εύκολη πρόσβαση από την Αττική...

ΘΕΜΑ 1ο Πρόγραμμα Διαδημοτικής Συνεργασίας στον τομέα των Πολιτιστικών των Δήμων-Μελών του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία αυτή του Συνδέσμου εντάσσεται σύμφωνα και με τους σκοπούς του καταστατικού του στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των Δήμων-Μελών και της ανάδειξης των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων...

Ψυχικό 26-8-2016Αρ. πρωτ. 152 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΑ) Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) β) τον Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/06) γ) την 5/16 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου για την αγορά ακινήτου (ΑΔΑ: ΩΕΤΧΟΕ87-ΨΙΟ) δ) την 40/16 (ΑΔΑ: Ω2ΓΠΟΕ87-ΥΦΞ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής...