ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μαυραγάνης Αλέξιος

Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής: Λαζαρίδης Ιωάννης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Ζούρου Μαριάννα

  2. Δελακουρίδης Ιωάννης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Παρίση Χρυσούλα

  2. Ζαπάντης Σταύρος