ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής : Γιώργος Κουράσης

Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής: Ιωάννης Λαζαρίδης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Αναστάσιος Μαυρίδης

  2. Χρήστος Καλός

  3. Ελένη Σακισλή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Μαρία Λυμπέρη

  2. Μαρία Παντερή – Ηλιάδη

  3. Γεράσιμος Λυμπεράτος