Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με κινητό σταθμό