ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

United-Kingdom-flag-icon-on-transparent-background-PNG
  • Οικολογική προστασία φυσικών αποθεμάτων περιαστικά και ενδοαστικά και οικολογική αναβάθμιση περιοχής.
  • Προστασία ορεινών όγκων Υμηττού-Πεντέλης και ποταμού Κηφισού.
  • Πράσινοι διάδρομοι και οικολογικές διαδρομές –ανάδειξη του δικτύου ρεμάτων.
  • Ανάδειξη μεγάλων πόλων πρασίνου και οικολογική σύνδεσή τους με υπεροπτικούς πόλους πρασίνου και ορεινούς όγκους Λεκανοπεδίου.
  • Αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία.
  • Προστασία, ανάπτυξη και ανάδειξη περιοχών υψηλής φυτοκάλυψης εντός του αστικού ιστού.
  • Σύνδεση περιοχών υψηλής φυτοκάλυψης με ορεινούς όγκους, πράσινους διαδρόμους και μεγάλα αστικά πράσινα.
  • Αποκατάσταση λατομείων Πεντέλης και Τουρκοβουνίων.
  • Αποκατάσταση και προστασία φυσικού τοπίου Υμηττού και Πεντέλης.