ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΕΚ

Για το καταστατικό σύστασης του συνδέσμου κάντε κλικ εδώ

Για το καταστατικό αλλαγής της έδρας του συνδέσμου κάντε κλικ εδώ

Για το καταστατικό των εισφορών των μελών κάντε κλικ εδώ

Τροποποιήθηκε το καταστατικό του συνδέσμου τον Ιούνιο του 2012.

Για το νέο καταστατικο κάντε κλικ εδώ.