ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

United-Kingdom-flag-icon-on-transparent-background-PNG

Θετική ενσωμάτωση στον αστικό ιστό των μεγάλων Μητροπολιτικών οδικών και συγκοινωνιακών έργων στην περιοχή των «21»

Σχεδιασμένη ενσωμάτωση των σταθμών μετρό και των σταθμών μετεπιβίβασης

Θετική λειτουργική σύνδεση με περιμετρικά έργα ΡΣΑ