Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
(Δημ.Συμβ-Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου)