Το μήνυμα του προέδρου

Αγαπητοί φίλοι

Οι Δήμοι μας κατανοώντας την ανάγκη για ευρύτερη συνεργασία με σκοπό την επιτυχή διαχείριση περιβαλλοντικών και άλλων ζητημάτων δημιούργησαν τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ).

Στα δώδεκα χρόνια της παρουσίας του ο Σύνδεσμος προώθησε πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα με καινοτόμους μεθόδους. Κορυφαίο παράδειγμα είναι η δημιουργία του Αστικού Παρατηρητηρίου, ενός ιδιαίτερα ουσιαστικού εργαλείου που καταγράφει δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, κινητικότητας, κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου δείκτη που οι ΟΤΑ επιθυμούν σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.

Το Αστικό Παρατηρητήριο, προκειμένου να αυξήσει τη βαρύτητά του και να διευκολύνει αποτελεσματικότερα τις δημοτικές αρχές στην χάραξη της πολιτικής τους με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση συγκεκριμένους δείκτες, απαιτεί και κοινωνική συμμετοχή, απαιτεί συμμετοχή φορέων και πολιτών.

Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα αποτελεί ένα βήμα διαλόγου ανάμεσα στους φορείς και τους δημότες.

Μέσα από την ιστοσελίδα μας θα φιλοξενήσουμε  όσο το δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες πολιτών και φορέων της περιοχής μας για το περιβάλλον, κοινοποιώντας τις σ’ ένα ευρύ κοινό ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ
(Δήμαρχος Δ. Χαλανδρίου)