ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ» ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η απονομή Βραβείων «Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας» στα σχολεία των Δήμων* – μελών του Συνδέσμου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος, σε μία προσπάθεια ανάδειξης και επιβράβευσης της περιβαλλοντικής συνείδησης και την εδραίωση της περιβαλλοντικής Ευαισθησίας των νέων. Τα βραβεία αφορούν στις δράσεις των σχολείων των Δήμων μελών, που έχουν ως στόχο τους την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Διοργάνωση και υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία των Δήμων μελών. Με κεντρικό μήνυμα «Δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια». Στόχος των εργαστηρίων είναι η εξοικείωση των μαθητών με τους όρους της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών. Συνολικά με τη δράση αυτή θα ευαισθητοποιηθούν επιπροσθέτως οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και η μικρή κοινωνία του κάθε σχολείου για το καίριο θέμα της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς θα συνειδητοποιήσουν ότι ένας σημαντικός τρόπος πρόληψης είναι η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτά.