ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (CB4LLP)

Το Σεπτέμβριο του 2013 ο Σύνδεσμος συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Capacity Building for Lifelong Learning Programme – CB4LLP”, που αφορούσε στη καταγραφή και ευρεία διάχυση της γνώσης αναφορικά με καινοτόμα έργα Δια Βίου Μάθησης που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ε.Ε. αξιοποιώντας συστήματα, μεθοδολογίες, εργαλεία και εκπαιδευτικά υλικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων για την εκπαίδευση ενηλίκων.