ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕΤΕΧΕΙ Ο Σ.Β.Α.Π.

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται από τη ραγδαία κλιματική αλλαγή που βιώνει ο πλανήτης και βέβαια η Ευρώπη, έχουν αναγάγει το θέμα της πρόληψης των φυσικών καταστροφών σε άμεσης προτεραιότητας, τόσο για τους φορείς των χωρών μελών της Ε.Ε. όσο και για τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.


Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) μετέχει σε πρόταση που αφορά στην αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων μέσω αειφόρων πρακτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON.
Η πρόταση κατατέθηκε για χρηματοδότηση από διακρατική σύμπραξη φορέων από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Φινλανδία, Κύπρο, Ουγγαρία, Βέλγιο, Αυστρία κ.ά.).


Από την χώρα μας εκτός του Συνδέσμου, μετέχουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο ΄Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και η Πυροσβεστική.