ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ, ΡΥΠΩΝ (αιωρούμενων σωματιδίων)

Ο Σύνδεσμος το Φεβρουάριο του 2010, ξεκίνησε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα για την προστασία της υγείας των δημοτών των Δήμων μελών του, το πρόγραμμα μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας. Οι μετρήσεις, πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, σχολεία κ.ά).

Επίσης στα πλαίσια της πολιτικής συνεχούς επαγρύπνησης και των υπηρεσιών του που παρέχει στους Δήμους μέλη του, ο Σύνδεσμος έχει τη δυνατότητα, με εξοπλισμό που διαθέτει, να διεξάγει και άλλες μετρήσεις και καταγραφές και να ικανοποιεί αιτήματα για μεμονωμένες μετρήσεις σε σημεία ενδιαφέροντος των Δήμων.

Οι μετρήσεις αυτές αφορούν:

1) Καταγραφές κυκλοφοριακού φόρτου και ταχυτήτων. Οι μετρήσεις αυτές δίνουν σημαντικά δεδομένα που αφορούν τον κυκλοφοριακό φόρτο και την ταχύτητα διέλευσης των οχημάτων τις ώρες αιχμής.

2) Μετρήσεις ακουστικού θορύβου. Αυτού του είδους οι μετρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος από τους Δήμους μέλη του ΣΒΑΠ και αφορούν σημειακά προβλήματα ηχορύπανσης από διάφορες πηγές (πχ κυκλοφοριακός, βιομηχανικός θόρυβος).

3) Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων. Με την επιστημονική αρωγή του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο ΣΒΑΠ διαθέτει τη δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων συγκέντρωσης σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.