Οικολογικές Πρωτοβουλίες από Σ.Β.Α.Π. και Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και κυρίως  την καταστροφική για το Περιβάλλον αλόγιστη χρήση των  πλαστικών ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.ΑΠ.) και ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης , συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «Zero Hero» ο κύκλος των χαμένων πλαστικών». Κλήθηκαν οι πολίτες να φέρουν τα πλαστικά τους μπουκάλια, ώστε να γεμίσουν όλοι μαζί το εντυπωσιακό ψάρι της Πρωτοβουλίας ZERO HERO, που τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο της Πεύκης για μία βδομάδα  (17/6 – 23/6).

Το πρόγραμμα αφορά στην συλλογή πλαστικών μπουκαλιών και παρακολούθηση όλης της διαδικασίας επαναχρησιμοποίησης τους με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού για τις ανακυκλούμενες ποσότητες.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας αυτής για το Περιβάλλον στην Πεύκη, εντάχθηκε και η πρωτοβουλία του Σ.Β.Α.Π. για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή συχνοτήτων από 420MHz έως 6GHz, που περιλαμβάνει και τις συχνότητες λειτουργίας του 5G. O Σ.Β.Α.Π. με κινητό σταθμό μετρήσεων “χαρτογραφεί” τους Δήμους του Β-ΒΑ τομέα της Αθήνας ως προς την ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση. Οι μετρήσεις αυτές που ξεκίνησαν από το Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης θα επεκταθούν και στους άλλους Δήμους μέλη του Σ.Β.Α.Π.  και σύντομα τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο sva.gr