Στην τελική ευθεία η κατασκευή του Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων, στο Μαρκόπουλο Αττικής από τον Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

Την ημέρα εορτασμού των ζώων γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες και κατά ευτυχή συγκυρία ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες από την Τ.Υ. του Δήμου Αμαρουσίου, για λογαριασμό του Συνδέσμου, με την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας.
Μετά τις εγκρίσεις που ακολουθούν και αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ανάδοχη εταιρεία, που ήταν και μειοδότρια στον διαγωνισμό, θα ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής του.
Υπενθυμίζουμε ότι ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι 15 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα Διαδημοτικό έργο που υλοποιεί ο Σ.Β.Α.Π. με την στήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και που θα πληρεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ανάλογα έργα, ενώ και η λειτουργία του σχεδιάζεται βάσει και του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.